Privacy

Privacy Statement ID PROFESSIONALS

Inleiding

ID Professionals neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@idprofessionals.nl

Wie is ID professionals?

ID Professionals B.V. kantoorhoudende (Gustav Mahlerplein 28, Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 61503673.

ID Professionals is ten aanzien van de verwerking van  jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt ID Professionals jouw gegevens?

ID Professionals neemt je privacy serieus en gaat zorgvuldig om met jouw data. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit je CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor arbeidsbemiddelingsdoeleinden. Deze informatie wordt alleen doorgegeven aan een specifieke opdrachtgever nadat wij hierover met jou overleg hebben gevoerd en jij hiervoor -telefonisch of via mail- toestemming hebt gegeven. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en vragen dat zij dezelfde privacy beginselen hanteren als wij naar jou.

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacy wet- en regelgeving. ID Professionals bewaart je gegevens vanaf het moment dat je ingeschreven bent, tijdens een bemiddelingsprocedure en ook nadien voor het geval er zich een passende vacature of interim opdracht in de toekomst voordoet.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens wanneer jij je inschrijft voor een door ID-Professionals georganiseerd event of via onze website, wanneer je solliciteert op één van onze vacatures via externe (vacature)sites óf wanneer je rechtstreeks gegevens verstrekt aan één van de medewerkers van ID Professionals.

Wat zijn jouw rechten?

Je mag altijd weten welke informatie ID Professionals over jou bewaart. Je kan inzage vragen via info@idprofessionals.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Contact

Voor al je vragen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met info@idprofessionals.nl.