NIEUWS

Laatste nieuws!

Mooie mijlpaal in het bestaan van ID Professionals BV: seminar (door Patrick Van Veen en Wijnand Nuijts) gevolgd door drinks & bites ter gelegenheid van de opening van ons kantoor aan de Zuidas. Kom langs bij Jeroen de Kreek en Wendy Miltenburg !

Seminar ‘Verschillende perspectieven op gedrag in de financiële sector’

Bron: ID Risk & Compliance Professionals – 26 maart 2019

Wat kan het bedrijfsleven leren van apenstreken? Op die vraag hoopten de gasten van ID Risk & Compliance Professionals een antwoord te krijgen tijdens het seminar ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van ID Risk & Compliance Professionalsaan de Amsterdamse Zuid As en de start van het nieuwe initiatief cdd next. 
Voor beide inleiders, Wijnand Nuijts (Manager toezicht cultuur & gedrag DNB) en Patrick van Veen (gedragspsycholoog en bioloog) geldt hetzelfde uitgangspunt: Je moet gedrag eerst leren begrijpen voordat je het effectief kunt beïnvloeden.

Organisaties binnen de financiële dienstverlening staan volgens Wijnand Nuijts voor grote uitdagingen. Wijzigend consumentgedrag, lage rentestand, digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving zijn maar enkele ingrediënten die de complexiteit van het veranderingsproces waar men voor staat aangeven. ‘Individuen moeten samen die klus klaren. Voor ons belangrijk om zicht te krijgen op de dynamiek van die samenwerking en de risico’s die het vertoonde gedrag met zich meebrengen.’

Raad van Bestuur
‘Eén van de instrumenten die we daarvoor inzetten is Board Effectiveness. Met behulp van dit instrument kijken we naar leiderschap en dan vooral vormgegeven in de dynamiek van een groep. Is er een goed debat binnen die groep? Ook kijken we naar de kwaliteit van de besluitvorming. Aan de hand hiervan identificeren we gedragspatronen binnen een bestuur en beogen we de invloed van de patronen op het bestuursfunctioneren in beeld te brengen. En vragen we besturen risicovolle patronen aan te passen.’

Als voorbeeld toont Nuijts ons een fragment uit de film Margin Call waarin een grote investeringsbank ondanks de grote risico’s en de vele waarschuwingen, riskante investeringspakketten aan haar klanten verkoopt. Het fragment toont de alles beslissende bestuursvergadering en geeft zicht op leiderschapsstijl, besluitvormingsproces en heersende waarden en normen. ‘Als we als toezichthouder in een dergelijke situatie geplaatst worden zien we, los van de inhoud, alleen al op basis van het gedrag waar de risico’s liggen en wekt de lijfspreuk van de CEO geen verbazing: Be first, be smarter or cheat.’

Apenrots
Apengedrag is een hele goede tool om te bespreken hoe wij met elkaar omgaan in een organisatie,  meent Patrick van Veen. Hij studeerde Biologie, maar startte zijn loopbaan binnen de verzekeringssector. Daar verwonderde hij zich over het gedrag van collega’s onder druk van reorganisaties, fusies en regelgeving. Zijn observaties vergeleek hij met het gedrag van apen en kwam tot opmerkelijke overeenkomsten.

‘Organisaties zijn tegenwoordig zo complex dat onduidelijk is hoe de machtsstructuren lopen. Er ontstaat strijd, imponeergedrag, coalitievorming. Dat vind ik als bioloog heel interessant. Chimpansees vertonen vergelijkbaar gedrag, die houden ook steeds in de gaten hoe hun sociale structuur in elkaar zit en wie waar staat in de rangorde.

Ander voorbeeld is de berberaap. Deze soort staat erom bekend het kind van de soortgenoot te stelen en dan toe te eigenen. Het is voor die apen een statussymbool. Als ik dit verhaal vertel, denken mensen meteen aan projecten of klanten van hun werk. Of aan die iets grotere kamer, kekke laptop of grotere leaseauto. De vraag aan het bedrijf is dan: wat zijn voor jullie mensen hun kindjes, hoe bepalend zijn die voor de cultuur en wat ga je eraan doen?

Organisaties in verandering
Als de buitenwereld verandert is de hamvraag hoe we ons hieraan aanpassen. Durven we ‘out of the box te denken’? Recent onderzoek onder apen leidde tot een verrassende uitkomst. Er werd een dichte kist in hun leefomgeving geplaatst. De inhoud kon alleen ontdekt worden door hun hand in een verscholen gat te steken. ‘De volwassen apen negeerden de kist. Niet de leiders, maar de pubers gingen op onderzoek uit en hadden het lef hun hand in het gat te steken. Voorzichtige conclusie: pubers hebben niets te verliezen en wagen het er op. Volwassen apen kijken naar elkaar en zijn bang af te gaan voor de ander. Want wat blijkt, als je de proef een op een herhaalt met een volwassen aap, steekt deze even snel als een puber zijn hand in het gat. Los van de sociale druk, los van de angst voor verlies, durft ook een volwassen exemplaar ‘out of the box’ te handelen. Daar kunnen we als organisatie wat van leren door in een veranderingsproces mensen de ruimte te geven individueel risico te nemen en aandacht te hebben voor wat men te verliezen heeft in plaats van het benadrukken van de voordelen  van de nieuwe situatie.’ 

Kopje koffie?
Apen vlooien elkaar, maar hebben helemaal geen vlooien. Dat doen ze om relaties met elkaar op te bouwen en het vertrouwen te winnen. Als apen stoppen met vlooien, valt de groep uit elkaar. Bij mensen zijn de informele gesprekken het samen koffie drinken of lunchen synoniem met het vlooien. Maar tegenwoordig hebben we het al snel ‘te druk’ of worden we volledig in beslag genomen door onze telefoon. Daar schuilt een risico in. Een digitaal leven is mooi, maar waak voor het veronachtzamen van het echte leven.’ 

Dat laatste was niet tegen dovenmansoren gezegd. Geïnspireerd door inleiders Nuijts en van Veen nodigde managing partner van ID Risk & Compliance Professionals Jeroen de Kreek de genodigden uit voor de borrel. Daar werd het glas geheven op de toekomst van het bedrijf en richten de deelnemers zich op het versterken van de onderlinge band.

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?